‘Ua tupu taua  ‘ā’ai i Tahara’a. I reira, te vai ra te hō’ē ‘ōfa’i, e ‘ōti’a i rotopu i te mata’eina’a nō Mahina ‘e ‘o Arue. Teie te parau nō te herera’a i nā tamari’i i te i’oa ‘o Pitohiti ‘e ‘o Raveatia, o tei fārerei pinepine i te ‘ō’ō’a nō Tahara’a. Te vāhi e fa’ata’ahia ai nā rāua, i reira rāua e herehere ai.

Te vai ra i Mahina, te hō’ē tamaroa apï roa i te i’oa ‘o Pitohiti. Nō te hi’o i tahatai, e haere ‘oia pau roa te mahana i te vāhi teitei roa, e mato tera vāhi. ‘Ia hina’aro ‘oia e haere i tahatai e pou mai ‘oia i te vāhi e parauhia i teie mahana te « Fa’a Taueue ». Mai teie fa’a e haere atu ‘oia i te  « Fa’a Taofirifiri ». Mai reira mai, e ta’ahi ‘oia i te hō’ē vāhi, tei parauhia  » Otiatia « .

Tahara’a, te vāhi fārereira’a ‘o Pitohiti ‘e ‘o Raveatia ‘e te aura’a ‘o te mau i’oa

I te vāhi ra, te vai ra te hō’ē tumu ‘atae, ‘ua ani ‘oia i te rima ‘a Raveatia. ‘Ua riro teie tumu e tapa’o ‘a fārerei rāua nō te mea e vāhi teitei roa. E ‘ite hia i te mau mea ato’a mai te tai, te moana, ‘o Mo’orea. ‘Ua riro taua vāhi ra ‘ei vāhi hereherera’a nā rāua.

I te mau taime ato’a, e ti’atonu ‘oia i te ava nō Teatao. I reira, te vai ra te hō’ē to’a. Ia ha’apu’u te miti, i ni’a i taua to’a ra, e tapa’o ia, te haere mai ra te vahine i mihihia e Pitohiti.

Ia fati taua ‘are miti, e ‘āfa’i ‘oia i taua vahine ra, i roto i te ana ‘o Tapene. I reira ‘oia e haere ai e fārerei ia Pitohiti i raro a’e i te tumu ‘atae i Tahara’a.

‘O Taiatua te fatu ‘o taua vāhi ra. Te aura’a ‘o teie i’oa ‘oia ho’i, ‘ua Tai te Atua .

‘O Tairea tāna tamaiti. Te aura’a ‘o teie i’oa, teie ia :
Tāna vahine ‘o Rea tōna i’oa. Tera ra, ‘ua heva ‘oia i tōna vahine here ra. Nō te reira, ‘ua fa’atopa ‘o Taiatua i te i’oa « Tairea » i ni’a i tōna tamaiti.

Mai teie i’oa : Taiarui
Teie ia tōna aura’a « ‘ua ta’i i te ru’i »

‘A’ai ‘o Tahara’a nā roto i te reo farani: Pitohiti le petit nid d’amour

Commentaires

Sources :

Dany CARLSON CPSH Tradition orale 1999
Hurihia nā roto i te reo tahiti e Tseng Karen